Anonim
Vzpostavite novo enotno številko, ki bo namenjena zdravstvenim platformam, kjer bi se "vsi deležniki v zdravniškem odzivu na prošnjo za nujno oskrbo" združili, to je tisto, kar v beli knjigi ponuja združenje Samu-Urgences iz Francije. . Za nujne zdravnike bi to omogočilo "jasno razjasnitev misij" z rezerviranjem 112 za pomoč, 113 za zdravje, 114 za osebe z izgubo sluha in 115 za socialno. "Uporaba struktur nujne medicine narašča in še naprej se bo povečeval: staranje prebivalstva, rast kroničnih patologij, razvoj medicinske umetnosti in nege, vse bolj zapleteni zahtevajo izrazite, specializirane in vedno bolj zapletene poti oskrbe. "poudarja združenje v svoji beli knjigi." Soočeni s sedanjimi omejitvami odziva na potrebo po nujni oskrbi, pred pričakovanim izvajanjem zdravstvenega tečaja in pred izzivi, povezanimi z razvojem medicine in družba, bi bilo neodgovorno, da ne bi predlagali razvoja organizacije nujne medicine v prihodnjih letih. "Če beremo še: Samo 1 od dveh Francozov kliče samu v nujnih primerih ponoči: s kom kontaktiramo? ",