Anonim
Pred nekaj meseci je Generalni inšpektorat za socialne zadeve (Igas) zaupal nalogo izgradnje in izvedbe triletnega akcijskega načrta za promocijo generičnih zdravil. V prvem poročilu o napredku je Igas z zadovoljstvom ugotovil, da "številne akcije, katerih cilj je globoko spremeniti dojemanje in okrepiti zaupanje zdravnikov, ki jih predpisujejo zdravniki", obrodijo sad. Nadomestljivi generiki se vse bolj uveljavljajo in predstavljajo do danes 43% trga z drogami. Igas opozarja, da je cilj tega načrta v treh letih prihraniti 350 milijonov evrov. Razvoj generičnih zdravil Zgodnja 90. leta: generična zdravila predstavljajo le 2% celotnega trga z drogami po količini .1994: spodbuda države za ustvarjanje ponudbe generičnih zdravil 1999: uveljavitev pravice do zamenjave v imeniku farmacevtov Med leti 2002 in 2012: število prodanih škatel generičnih zdravil se pomnoži za tri, od 225 milijonov (eno od desetih polj) do 689 milijonov (nekaj več kot ena od štirih polj). 2014: generična zdravila predstavljajo 30, 91% obsega (787 milijonov škatel) in 18, 67% vrednosti. Manj kot ena od treh škatel zdravil je generično nadomestljivo zdravilo. Preberite še: Droge: zdravniki predpisujejo preveč blagovnih znamk Generična zdravila: učinkovita ali ne? ",